DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Canisterapia

Canisterapia...

Canisterpia je jednou zo zložiek zooterapie. Termín zooterapia môžeme zjednodušene vysvetliť ako pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka.( v prípade canisterapie je využívaným zvieraťom pes).

Pojem zdravie je pritom braný do úvahy ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Pri tejto terapií je kladený dôraz hlavne na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. V prípade pôsobenia na fyzické zdravie je využívaná viac-menej zložka motivácie k liečbe, alebo rehabilitácií a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Terapia za pomoci psa sa využíva ako podporná psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú, alebo sa jednoducho nedajú aplikovať. Využitie canisterapie v dnešnej dobe je už naozaj široké. Pozitívny až liečebný vplyv sa dá pozorovať u klientov telesne a mentálne postihnutých, klientov v domovoch pre seniorov, denných stacionároch a liečebniach pre dlhodobo chorých, u klientov v nepriaznivej životnej situácií. Takisto však terapiu môžeme využiť aj u zdravých klientov, ktorí tento spôsob terapie využívajú ako jednu z relaxačných techník.

Využitie canisterapie v krízových a rizikových situáciách tvorí samostatnú skupinu pre výkon terapie. Jedná sa spravidla o krízové intervencie pri dopravných nehodách, živelných pohromách a iných rizikových, nepriaznivých situáciách, kedy dochádza ku koordinácií viacerých zložiek.

 

Novinky:    

30.6.2011 - Sme úspešne ukončili terapeutickú prípravku
6.7.2011- Máme za sebou seminár posilňovania dogfitness. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí
28.5.2011 - Blondička, Danko, Lilly-An, Abner a Gaspík, hosťovali na Piešťanskej akcií "Nájdite sa"