DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pre koho sme tu

Pre koho sme tu...

Animoterapia pôsobí súčastne na oblasti fyzického zdravia, kognitívnych schopností, myslenia i sociálnych vzťahov. Ide o podpornú metódu ucelenej rehabilitácie a ako jedna z mála metód má takto široký záber.
Pre vykreslenie, tu ponúkneme niekoľko prípadov.
 

Socioterapia

Jedná sa o liečbu spoločenstvom, ktoré napomáha k určitej kontrole a eliminácií problémového správania sa a posiluje určité väzby u klienta. Slúži zároveň ako prevencia šikany a agresivity, kde pes je využívaný v rámci osvetovej činnosti.

Prípady využitia:

-detská mozgová obrna            - hyperaktivita

-drogovo závyslí                        - seniori v domovoch sociálnych služieb

-psychotici                               - klienti so zmyslovým handicapom

-klienti dlhodobo ležiaci             - výchovné poruchy

-poruchy správania sa

-autisti (čiastočne)

-dawnov syndróm (čiastočne)

 

Psychoterapia

 V prípade tohto pôsobenia sa jedná o liečbu psychologickými prostriedkami. Uplatňuje sa všade tam, kde sú klinické potiaže spôsobené psychickým stavom klienta.

 Príklady využitia:

- týrané a citovo zanedbávané deti            - ľahká mozgová dysfunkcia

- epilepsia                                              - roztrúsená skleróza

- hyperaktivita                                        - dermatologické problémy (ekzémy, lupienka...)

- poúrazové stavy

 

Fyzioterapia

Pri využití vo fyzioterapií existujú 2 spôsoby pôsobenia. Prvým spôsobom je tzv. liečba fyzikálnymi metódami, ktorá spočíva v prehrievaní klienta zvieracím teplom. Táto metóda  je hojne využívaná pri  ochoreniach pohybového aparátu a takisto aj pri niektorých ochoreniach nervovej sústavy. Pomáha k zlepšeniu krvného obehu a uvoľneniu kŕčov svalstva.

 Druhým spôsobom využitia je liečba pohybom, ktorá je využívaná spravidla pri potrebe zvýšiť u klienta frekvenciu pohybu, zlepšiť koordináciu a telesnú kondíciu.

 Príklady využitia:

-epilepsia                                        - downov syndróm

-DMO                                              - alzheimerova choroba

-úrazy                                              - demencia

-amputácie                                      - roztrúsená skleróza

-Ľahká mozgová dysfunkcia              - stavy po mozgovej mŕtvici

 

 

Špeciálna pedagogika

 V špec. pedagogike sa využíva terapeutický účinok psov spravidla pri práci s klientmi so špeciálnymi poruchami učenia sa, so špeciálnymi vývojovými poruchami a pri poruchách mentálnej retardácie. Terapeutický psy sa v dnešnej dobe využívajú taktiež na prvom stupni základných škôl, kde sa vyučuje tzv. zážitková výuka.

Pes pri zážitkovej výuke  plní funkciu  „gašparka“. Motivuje deti k lepším výkonom  a podnecuje ich snahu o dosiahnutie požadovaného cieľa. ( jeden milý príkladík: na správnu odpoveď reaguje pes napr. šteknutím, na odpoveď zlú, prikrytím očí).

 Príklady využitia:

-logopédia                            -hyperaktivita

-zrakové postihnutia             - detská mozgová obrna

-hluchonemí                          - mentálna retardácia

-špecifické poruchy učenia

 

Etopédia

Canisterapia má v etopédií veľmi široké využitie. Pri práci s deťmi  je možné terapiu za pomoci psa  využiť napríklad pri vyšetrovaní zneužívaného, alebo týraného dieťaťa, kde pes slúži k odvedeniu pozornosti a zmenšeniu stresu pri vyšetrovaní samotnom. Dieťa ktoré nieje príliš stresované omnoho ochotnejšie spolupracuje, bez nadmerného strachu, pocitu hamby a nebezpečia pri zverovaní sa so svojimi zážitkami štvornohému kamarátovi. Či už chceme, alebo nie, zvieratá nás jednoducho neposudzujú, a takisto nás ani neodsudzujú. Buď sa nás boja, alebo nás bezvýhradne milujú takých aký sme. Nuž a terapeutické psy majú hold svoje taktiky, ako sa „votrieť“ ľuďom do priazne.

Deti, predovšetkým maloleté, potom nemajú pocit, že sú na celú situáciu samé, ale majú tam podporu v podobe psieho kamaráta.

Vhodné je takisto využitie vplyvu psa na dieťa umiestnené v ústavnom zariadení, alebo  náhradnej starostlivosti, kde je vystavené veľkému stresu a úzkosti, čo môže byť za pomoci psa čiastočne eliminované.

U starších klientov je možné pojať canisterapiu formou prednášok a praktických nácvikov. 

 

Pes a Autizmus

Klienti, ktorí trpia autizmom, nemajú schopnosť vcítiť sa, porozumieť ľudským citom ako je láska, nenávisť, smútok, radosť. Komunikujú zcela na inej úrovni, ako je bežne obvyklé. Majú vytvorený svoj vlastný svet., na ktorí my niesme zvyknutí.
 
Aj títo klienti používajú pohladenie a lásku, ale nedokážu to dať najavo rovnakým spôsobom, ako my. Ich vnútorný svet, nech je akokoľvek bohatý, nám zostáva neobjasnený. Ich potreby preto nie sú uspokojené.

Navonok sa často prejavujú agresívne a násilím, alebo odťažite – uzatváraním sa do svojho sveta, ktorý má pre nich logiku. Takto postihnutí klienti musia vynaložiť veľké úsilie k tomu, aby pochopili veci, nad ktorými mi ostatní nemusíme vôbec premýšľať.

V takomto prípade pre nich zviera predstavuje obrovskú úľavu, pretože komunikuje jednoznačne a jednoducho, pre nich zrozumiteľne a tak s a môže stať prostredníkom kontaktu s vonkajším svetom. Pes tak pomáha autistovi rozoznávať spoločenské situácie a porozumieť ostatným. Prispieva k duševnej rovnováhe a borí bariéry okolného sveta. Znižuje pocit ohrozenia a odcudzenia, zlepšuje komunikáciu. Poskytuje klientovi potrebu lásky presne vtedy, keď to potrebuje a presne takým spôsobom, ako to potrebuje.

 

Pes a epilepsia

Pes má široké uplatnenie v zdravotníctve a to hneď z niekoľkých diagnóz. Jedná sa s pravidla aj o epilepsiu. U klienta s epilepsiou pes dokáže vycítiť blížiaci sa záchvat a klienta naň upozorniť. Pes pre takto postihnutých klientov má upotrebenie spravidla v domácom prostredí a cvičí sa každému klientovi „na mieru“. Nie každý pes je však pre takýto typ výcviku dostatočne senzibilný. Výcvik pre samotné ohlasovanie záchvatov prebieha spravidla zžívaním, pretože sprievodné znaky záchvatu sa môžu u každého klienta líšiť, tak ako jeho individuálne požiadavky na výcvik psa.

Štúdiá potvrdzujú, že táto doba sa v závislosti na okolnostiach môže pohybovať medzi 15 až 50min. pred záchvatom. Podmienkou toho, je predovšetkým to, že majiteľ psa psovi dostatočne rozumie  a dobre pozná signály, ktorími pes dáva najavo blížiace sa nebezpečenstvo.

Výchova a výber šteniatok

Keď sa človek dostane medzi kôpku hebučkých guličiek, srdce mu zrazu zmäkkne. Rozum sa zastaví a keď sa pohľadom otočí o 180 stupňov, vie, že práve toto šteniatko bude preňho to pravé. Malé, veľké, ušaté či fľakaté. Ale takto to  nefunguje. Je to síce pekná predstava, no bohužiaľ pre prácu budúceho asistenčného či terapeutického psa absolútne naivná. Cit tu nehrá vôbec žiadnu úlohu. Pri výbere šteniatka je nutné sa od týchto pocitov absolútne odosobniť a všímať si tvrdé fakty.

Človek by mal v prvom rade vedieť racionálne posúdiť nie len svoje možnosti ale v prvom rade aj svoju osobnosť. A teraz ruku na srdce. Koľko z nás si dokáže v prospech veci niektoré svoje vlastnosti skutočne pripustiť? Urážky tu nemajú svoje miesto. Od tohot faktu sa totiž odvíja podstatná časť vášho ďalšieho spoločného života. Teda minimálne tá na ďalších 15 rokov.

A  koľko z nás má také skúsenosti s výcvikom, že dokáže reálne zhodnotiť svoje schopnosti? Psov, konkrétne pre výkon v zdravotníctve pripravujem 7rokov. Za ten čas sa ich už u mňa vystriedala celá paleta. Každý bol iný - jedinečný. No nebol medzi nimi ani jeden, o ktorom by sa dalo povedať. Aha toto je on - toto je ten pravý pre službu. Aj tie najlepšie vyhliadky v rodokmeni a najkvalitnejšie povahové vlastnosti môžu zahatiť zdravotné problémy, či chyba v socializácií. Je toho nespočetné množstvo. No napriek tomu existuje súbor charakteristík, ktoré u šteniatka drasticky zvíšia šance na úspech.

Každý človek je iný. Niekto tichší a usadlejší, iný je napriek svojmu hendicapu živí, srdečný a asertívny. Zvoliť si preto pre službu osobnostne nevyhovujúci typ psa by bola pre klienta hotová katastrofa. Majte totiž na pamäti, že služobný pes nieje len pomôcka, hoci sa ako o takej o ňom často hovorí. A nieje ani domácim miláčikom, ku ktorému sa treba správať ako k dieťaťu. Je to rovnocenný, parťák ktorému treba v prvom rade veriť, pretože niekoľko krát denne zachráni váś život. A k tomu aby dôvera ako taká mohla vôbec vzniknúť, potrebuje byť živená silou vzťahu, ktorí nemôže fungovať pokiaľ je v ňom uprednostňovaná jedna strana.

Pes ako pomocník

Veľkým neduhom dnešnej spoločnosti je ešte stále obmedzené vnímanie handicapovaných ľudí. Stále ich spoločnosť vníma ako tých, ktorí ak sú chorí, mali by sedieť radšej doma. Je to tak. Pre dobro všetkých...

Veľký obrat v tomto zmýšľaní dnes znamená pes ako pomocník. Okrem pocitu sebavedomia a nezávyslosti, ktoré dodáva svojmu majiteľovi je dnes aj neklamným znakom toho že jeho pán je handicapovaný. Hoci by to sám o sebe radšej nepriznal. Pes slúžiaci ako objekt pozornosti okolia, tak pre handicapovaného znamená to, čo pre slepca biela palička.Pre okolie tak okrem výzvy na pomoc znamená aj vhodnú "zámienku" pre rozhovor a rúca spoločenské bariéry a pocit vnútornej izolácie.

Dnes sme už navyknutí vídať v meste ľudí na vozíčku, či s bielou paličkou. Obe kompenzačné pomôcky sa stali symbolom ich postihnutia a asi sa dnes nik z nás neopýta, čo je handicap, ktorí limituje ich možnosti. Tu si ale vezmime na zreteľ ľudí mladých, pekných a perspektívnych.

Na prvý pohľad im nič nechýba. V autobuse by im asi sotva niekto z nás ponúkol svoje miesto, tak ako by to automaticky urobil pri človeku s bielou paličkou. Možno by ich dokonca niekto zahriakol, prečo svoje miesto neuvoľnili staršej pani s nákupom. A tu sa zrazu táto pekná slečna rúca k zemi. Je celá bledá a chveje sa v kŕči. Na okolie nereaguje. Takýchto "živlov" tu autobusár prepraví denne zopár. Pod vplyvom alkoholu či mierne sfajčení marihuanou, vozia sa smerom z Bratislavského "Pentagonu" do centra. Kto mohol tušiť, že "táto" bola iná. Že mala cukrovku a práve v tej chvíli jej išlo o život. Rovnako maldík ktorí uslintaní a mierne dezorienovaní vtackal sa podvečer do električky. Bol celý zablatení a ľudia sa ho báli. Kto mohol vedieť čo je zač? A tak sa radšej držali bokom. O pár minút neskôr prežil v električke svoj 2 epileptický záchvat.

V dnešnej dobe sa možnosti asistenčných psov už dávno nelimitujú len mobilitným servisom vozíčkárov. Patria medzi nich aj psi alertní, či signálny, psi čiastočne vodiaci a balanční. Skrátka každý ktorý svojim spôsobom dokáže pánovi zabezpečiť pomoc v tom smere, v akom to nevyhnutne potrebuje.